Mrs. Figen Tezcan commented to Derin Ekonomi

Mrs. Figen Tezcan commented to Derin Ekonomi on December 2015, in regards to the expectations of foreign investors from the new cabinet Turkish Economy Administration after elections.

İSTİKRAR POZİTİF BİR YATIRIM ORTAMI SAĞLAYACAK

Türkiye’de seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkan tek parti iktidarı sadece politik istikrarı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda pozitif bir yatırım ortamına da zemin oluşturmuştur. Politik istikrar, ekonomideki dalgalanmaların azaltılması, belirsizliğin önüne geçilmesi ve ülkenin yatırım cazibesinin perçinlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle körfez ülkelerindeki yatırımcılar Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin taşıdığı potansiyel, mensup oldukları sektörlerdeki fırsatlar ile yakınen ilgilenmekteler. Türk şirketlerinin gördüğü bu talebin ülkemizde seçim öncesi yoğunlukla karşılaştığımız en başta politik risk yer almak üzere; kur riski, terör riski gibi yabancı yatırımcıyı oldukça ürküten ve kolaylıkla geri adım atmasını sağlayabilecek handikaplar ile gölgelenmemesi gerektiği kanaatindeydim. Seçim sonuçları bu bağlamda büyük bir rahatlamayı da beraberinde getirdi. Yabancı sermaye, yatırım iştahının sürdürülebilir şekilde artması için ekonomide istihdam piyasasına yönelik yapısal reformlar ve düzenlemelere odaklanılmasını ve sağlanan teşviklerin istikrarlı şekilde devam ettirilmesini yeni ekonomi yönetiminden beklemekte.

December 2015, Derin Ekonomi